Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Poznań: Jak uzyskać dotację na start firmy?

Rozpoczynając własny biznes, niezależnie od jego skali czy branży, często kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie jest dostęp do odpowiednich środków finansowych. Dla wielu aspirujących przedsiębiorców, zwłaszcza w okresie początkowym, uzyskanie wsparcia finansowego może być wyzwaniem. Na szczęście, Urząd Pracy Poznań (PUP Poznań) oferuje szereg możliwości dofinansowania, które mogą znacząco ułatwić podjęcie działalności gospodarczej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej procedurom i możliwościom uzyskania dotacji z PUP Poznań, oraz omówimy jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z tych funduszy na drodze do osiągnięcia własnych przedsięwzięć biznesowych.

Rejestracja i kontakt – powiatowy urząd pracy Poznań

Jak wygląda proces rejestracji w urzędzie pracy? Powiatowy urząd pracy Poznań

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej jest kluczowym elementem w staraniach o otrzymanie dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. To właśnie dzięki temu statusowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnorodnych programów wsparcia oferowanych przez instytucje takie jak Urząd Pracy Poznań. Poniżej przedstawiamy trzy drogi rejestracji, które otwierają drzwi do możliwości uzyskania środków z funduszu pracy.

Osobiście:

 • Zgłoszenie się do odpowiedniego powiatowego urzędu pracy, zależnego od Twojego miejsca zameldowania lub pobytu tymczasowego. Jeśli nie masz zameldowania, udaj się do urzędu pracy obsługującego obszar, na którym aktualnie przebywasz (np. rejestracja w urzędzie pracy Poznań – osoby bezrobotne Poznań).
 • Wypełnienie wniosku o rejestrację jako osoba bezrobotna, który można pobrać ze strony praca.gov.pl lub otrzymać w urzędzie pracy.
 • Umówienie się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia poprawności przekazanych danych.

Elektronicznie (z wizytą w urzędzie):

 • Skorzystanie z uproszczonej rejestracji elektronicznej poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie praca.gov.pl.
 • Przesłanie wniosku do właściwego urzędu pracy za pośrednictwem Internetu.
 • Umówienie się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia poprawności przekazanych danych.

Pełna rejestracja elektroniczna:

 • Wypełnienie wniosku o rejestrację jako osoba bezrobotna, który jest dostępny na stronie praca.gov.pl.
 • Załączenie skanów wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku.
 • Opatrzenie wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłanie elektronicznego wniosku o dotacje na otwarcie działalności wraz z załącznikami do właściwego urzędu pracy.

Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych podpisów.

Jako napiszemywniosek.pl mamy wiele doświadczeń, gdy chodzi o nabór wniosków PUP Poznań. Zrobiliśmy do tego urzędu pracy wiele wniosków, które zakończyły się pozytywną decyzją. Dlaczego, gdy myślisz o pozyskaniu bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej – warto rozważyć kontakt z nami.

Gdzie można znaleźć wszelkie informacje? PUP Poznań kontakt.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania na rozpoczęcie działalności oraz kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy Poznań można znaleźć na stronie internetowej urzędu pracy. Poniżej podajemy konkretne odnośniki do przydatnych zakładek:

Na stronie urzędu pracy możesz znaleźć wiele więcej informacji na przeróżne tematy, tj. fundusz szkoleniowy, stypendium bezrobotnego, nowe miejsca pracy Poznań, najnowsze oferty pracy Poznań, nabór wniosków PUP Poznań. W zależności od tego, czego szukasz, strona ta stanowi pewne źródło informacji na temat aktywizacji zawodowej i wsparcia dla osób poszukujących pracy oraz chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jakiego typu pomoc można otrzymać w biurze pośrednictwa pracy? Usługi biura pośrednictwa pracy

Biuro pośrednictwa pracy oferuje wsparcie zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla pracodawców, a wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy Poznań. Usługi pośrednictwa pracy są jednym z kluczowych elementów na rynku pracy, realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.

Dla osób poszukujących pracy, biuro pośrednictwa pracy dostarcza informacji o dostępnych ofertach pracy, organizuje giełdy i targi pracy, oraz udziela pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Natomiast dla pracodawców, wspomaga w poszukiwaniu pracowników poprzez pomoc w przygotowaniu ofert pracy, upowszechnieniu ich oraz selekcji kandydatów.

W ramach usługi, pracownicy biura inicjują i organizują spotkania między poszukującymi pracy i poszukującymi pracowników z pracodawcami na giełdach i targach pracy. Informują również klientów o zmianach na lokalnym rynku pracy oraz przekazują informacje o ich prawach i obowiązkach związanych z rejestracją w urzędzie.

Usługa pośrednictwa pracy jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, bezpłatnie i zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości i jawności.

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej – dotacja z PUP Poznań

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są przyznawane jednorazowo na podstawie kilku aktów prawnych, w tym ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, prawa przedsiębiorców oraz postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dotacje te stanowią pomoc de minimis, co oznacza, że są one ograniczone w ramach określonych przepisami prawa unijnego. O przyznaniu dotacji decyduje Starosta Poznański, działający w imieniu Urzędu Pracy. Dotacje mogą być przyznane osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy jako bezrobotni, absolwenci centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej, a także opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać dane osobowe wnioskodawcy, kwotę wnioskowanej dotacji, szczegółowy plan działalności gospodarczej oraz proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji w przypadku naruszenia warunków umowy.

Jaka jest kwota dofinansowania PUP Poznań w 2024 roku?

Maksymalna kwota dotacji, zgodnie z przepisami, wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Niemniej jednak, poszczególne urzędy pracy często samodzielnie określają limity dotacji, uwzględniając swoje możliwości finansowe oraz dostępne środki przeznaczone na ten cel. W chwili obecnej, w 2024 roku, w Poznaniu ustalono, że maksymalna kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 30 000 złotych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie Urząd Pracy Poznań?

Na co wydać dofinansowanie pup? Dofinansowanie oferowane przez urząd pracy w Poznaniu jest elastyczne i może być wykorzystane na różnorodne cele związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Może obejmować zakup środków trwałych, takich jak maszyny czy urządzenia, zaopatrzenie w towar, materiały czy reklamę, a także pokrycie kosztów pomocy prawnej, adaptacji lokalu czy konsultacji związanych z rozpoczęciem biznesu.

Niemniej istnieją określone zasady, które warto wziąć pod uwagę. W przypadku różnych urzędów pracy, dofinansowanie może być podzielone na kategorie wydatków, z określonymi procentowymi limitami wydatkowania.

W kwestii na co można przeznaczyć dofinansowanie warto zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące wydatkowania środków na założenie działalności gospodarczej w Poznaniu są następujące:

 • Zakup telefonu komórkowego – do 3000 zł.
 • Zakup środków obrotowych, towarów i materiałów – maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty.
 • Remont lokalu przeznaczonego na działalność – do 30% wnioskowanej kwoty.
 • Reklama, w tym utworzenie strony internetowej – maksymalnie 20% wnioskowanej kwoty, nie więcej niż 3000 zł.
 • Zakup serwisu internetowego, platformy lub sklepu internetowego – do 50% wnioskowanej kwoty.

Warto zauważyć, że powyższe limity traktowane są oddzielnie.

Na co nie można wydać dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej PUP Poznań?

Ograniczenia dotyczące przeznaczania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej są jasno określone w Zasadach przyznawania jednorazowo środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Środki te nie mogą być przeznaczone między innymi na:

 1. Bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Koszty związane z wynajmem lokalu, takie jak czynsz czy dzierżawa.
 3. Zakup, budowę lub rozbudowę nieruchomości.
 4. Zakup wiat, zadaszeń oraz materiałów i usług z nimi związanych.
 5. Zakup gruntu.
 6. Zakup lokali lub pomieszczeń niezwiązanych z gruntem, takich jak garaże, kontenery, pawilony, kioski, przyczepy gastronomiczne oraz domki ogrodowe i narzędziowe.
 7. Zakup i produkcję broni, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.
 8. Zakup samochodów, motocykli, skuterów, rowerów, hulajnóg oraz innych środków transportu, z wyjątkiem określonych przypadków, takich jak działalność związana z transportem osób, przeprowadzkami lub usługami kurierskimi.
 9. Zakup mebli, z wyjątkiem wybranych pozycji, takich jak biurko, kontener biurowy, regał biurowy, krzesło lub fotel biurowy, w przypadku lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 10. Zakup mebli stanowiących towar handlowy do dalszej sprzedaży w przypadku handlu meblami w formie internetowej lub mobilnej.
 11. Zakup sprzętu RTV i AGD do lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego, w których brak wyodrębnionego pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie na działalność gospodarczą.
 12. Zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej oraz terminali płatniczych.
 13. Zakup komputerów składanych z części oraz innych elementów komputerowych.
 14. Zakup zegarków inteligentnych (smartwatchy).
 15. Remont, naprawę lub modernizację środków transportu, maszyn i urządzeń.
 16. Remont i modernizację pomieszczeń służących wyłącznie jako siedziba działalności.
 17. Remont i modernizację lokali mieszkalnych, z wyjątkiem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej.
 18. Remont i modernizację pomieszczeń w domu mieszkalnym, z wyjątkiem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej.
 19. Remont i modernizację lokali znajdujących się poza terenem miasta Poznania lub powiatu poznańskiego.
 20. Wykonanie stałej zabudowy meblowej.
 21. Zakup klimatyzatorów oraz instalacji klimatyzacyjnych w lokalach mieszkalnych i domach mieszkalnych.
 22. Zakup ekspresów do kawy, z wyjątkiem branży gastronomicznej.
 23. Opłaty administracyjne, bankowe, skarbowe, polisy ubezpieczeniowe, przedłużenie gwarancji oraz inne związane z uzyskaniem pozwoleń, licencji, koncesji, atestów i patentów, z wyjątkiem określonych przypadków.
 24. Koszty transportu, przesyłki, pakowania, dostawy i transakcji zakupionych rzeczy.
 25. Zwrotną kaucję i opłaty związane z umową franczyzową.
 26. Zakup odzieży i obuwia, z wyjątkiem sprzedaży ich jako towaru handlowego.
 27. Finansowanie szkoleń.

Ograniczenia dotyczące wydatkowania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP Poznań wynikają z wewnętrznych zasad urzędu, które określają, że niektóre wydatki nie są uznawane za uzasadnione w kontekście wsparcia przedsiębiorczości. Te wytyczne mają na celu skoncentrowanie środków na inwestycjach bezpośrednio związanymi z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania środków publicznych.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, warto zauważyć, że starania o otrzymanie wsparcia finansowego nie są łatwe. Wymagają one nie tylko spełnienia określonych kryteriów i procedur, ale także ścisłego przestrzegania regulaminów i zasad, które mogą być skomplikowane i wymagające. Dlatego też, aby zwiększyć szanse na sukces, istotne jest dokładne zapoznanie się z wymogami i krok po kroku przestrzeganie wytycznych oraz uzyskiwanie niezbędnych informacji i wsparcia w trakcie procesu aplikacyjnego.

Uzyskanie dotacji z pomocą specjalistów

Pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w procesie uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy w przygotowaniu wniosków o dotacje.

Działamy z myślą o maksymalizacji efektywności procesu aplikacyjnego, a nasze doświadczenie pomoże Ci przejść przez ten etap bezproblemowo, zwiększając szanse na uzyskanie oczekiwanej dotacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć proces pozyskiwania dotacji!