Man in White Dress Shirt Wearing White Framed Eyeglasses

Stomatologia – PUP Wrocław – dotacja: 34 399 zł

POCZĄTEK WSPÓŁPRACY

Pan Łukasz, doświadczony lekarz stomatolog, zgłosił się do naszej firmy z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej praktyki B2B (business-to-business). Jego celem było świadczenie specjalistycznych usług stomatologicznych w kilku gabinetach dentystycznych na terenie Wrocławia. Wśród planowanych usług miały znaleźć się: stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka oraz chirurgia stomatologiczna.

WYZWANIA KLIENTA

Pan Łukasz przedstawił nam swoją wizję nowoczesnej i kompleksowej praktyki stomatologicznej. Chciał skupić się nie tylko na leczeniu, ale także na profilaktyce oraz holistycznym podejściu do zdrowia pacjentów. Jego celem było oferowanie wysokiej jakości usług przy jednoczesnym budowaniu silnej marki osobistej i zaufania wśród pacjentów. Warto pamiętać, że w PUP Wrocław nabór wniosków trwa cały rok, dlatego naszym zadaniem było stworzenie bardzo atrakcyjnego biznesplanu, który wyróżniłby się na tle innych aplikacji.

NASZE DZIAŁANIA

Zadaniem, jakie przed nami stanęło, było nie tylko napisanie wniosku o dofinansowanie, ale również przedstawienie jego wizji w sposób jasny i przekonujący dla urzędu pracy. Kluczowe było, aby wniosek do PUP Wrocław zawierał wszystkie istotne informacje, ukazywał realizm przedsięwzięcia oraz uzasadniał wszelkie planowane zakupy.

  • Przeanalizowaliśmy szczegółowo plan działalności Pana Łukasza, jego specjalizacje oraz planowane usługi.
  • Zebraliśmy dane dotyczące rynku stomatologicznego we Wrocławiu, aby lepiej zrozumieć potencjalne możliwości i wyzwania.
  • Szczegółowo opisaliśmy zakres usług, które Pan Łukasz planuje świadczyć, podkreślając jego doświadczenie i specjalizacje.
  • Uzasadniliśmy potrzebę zakupu profesjonalnego sprzętu oraz innych niezbędnych narzędzi.
  • Podkreśliliśmy, jak holistyczne podejście Pana Łukasza do zdrowia pacjentów wyróżnia jego praktykę na tle innych.
  • Opisaliśmy plan budowy marki osobistej, w tym strategię pozyskiwania rekomendacji i zaangażowania w lokalne społeczności.
  • Upewniliśmy się, że wniosek jest napisany w sposób przejrzysty i zrozumiały, unikając nadmiernego żargonu medycznego.
  • Zadbaliśmy o logiczną strukturę dokumentu, która ułatwia jego czytanie i ocenę.

EFEKT WSPÓŁPRACY

Dzięki naszej pomocy, wniosek Pana Łukasza został zaakceptowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, co pozwoliło mu na rozpoczęcie działalności gospodarczej zgodnie z jego planem. Pan Łukasz mógł zakupić niezbędny sprzęt i rozpocząć świadczenie usług stomatologicznych na najwyższym poziomie. W krótkim czasie zdobył zaufanie pacjentów i nawiązał trwałe współprace z kilkoma gabinetami stomatologicznymi we Wrocławiu.

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania? Nie boimy się żadnych wyzwań! Zapraszamy do kontaktu!