Aerial Photo Of Brown 3-story House

Projektowanie deskowań – PUP Poznań – dotacja: 30 000 zł

OPIS PRZYPADKU

Nasza klientka zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na utworzenie swojej nowej działalności gospodarczej. Planowana działalność klientki polegać miała na projektowaniu deskowań do betonu dla różnorodnych obiektów budowlanych, takich jak budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, hale produkcyjne, mosty, tunele oraz budowle wodne. Projektowanie miało opierać się na wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz wykształcenia w dziedzinie budownictwa.

POTRZEBY KLIENTKI

Klientka potrzebowała wsparcia finansowego, aby móc zakupić niezbędny sprzęt, nowoczesne oprogramowanie do projektowania, a także wyposażyć biuro. Jej celem było stworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa, które oferowałoby wysokiej jakości usługi projektowania deskowań, z uwzględnieniem najnowszych standardów i technologii w branży budowlanej. Klientka przygotowała listę zakupów, które chciała zakupić w ramach dofinansowania. Lista obejmowała między innymi: laptop, program BricksCAD Pro, monitor, urządzenie sieciowe – system WiFi, urządzenie wielofunkcyjne, biurko, program Rama 3D, zasilacz awaryjny, kontenerek biurowy, słuchawki bezprzewodowe.

WYZWANIE

Głównym problemem, z którym musieliśmy się zmierzyć, była specyfika branży, w której działała klientka. Projektowanie deskowań do betonu jest bardzo specjalistycznym obszarem, który może być trudny do zrozumienia dla osób niezwiązanych z budownictwem. Obawialiśmy się, że urzędnicy w PUP Poznań mogą nie do końca rozumieć specyfikę i znaczenie tej działalności, co mogłoby wpłynąć na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.

NASZE RUTYNOWE DZIAŁANIA

  • Dokładnie przeanalizowaliśmy regulamin dofinansowań z PUP Poznań, aby upewnić się, że wszystkie planowane zakupy spełniają wymagania programu.
  • Przygotowaliśmy kompleksowy wniosek, który szczegółowo opisywał potrzeby naszej klientki
    oraz uzasadniał konieczność zakupu poszczególnych elementów wyposażenia. Każdy element na liście został dokładnie opisany pod kątem jego roli i znaczenia dla działalności biura projektowego.
  • Do wniosku dołączyliśmy wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z wytycznymi urzędu, aby formalności były spełnione w pełni.
  • Każdy dokument został dokładnie sprawdzony pod kątem stylistycznym i merytorycznym, aby upewnić się, że jest zrozumiały i poprawny.

NASZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POSTAWIONYM WYZWANIEM

  • Nabycie wiedzy na temat biznesu: Sami musieliśmy zdobyć dogłębną wiedzę na temat projektowania deskowań do betonu, aby móc w prosty i zrozumiały sposób przekazać tę wiedzę urzędnikom. W tym celu czytaliśmy artykuły branżowe, badaliśmy publikacje techniczne i konsultowaliśmy się z ekspertami z branży.
  • Tłumaczenie specyfiki branży na język zrozumiały dla urzędników PUP Poznań: Staraliśmy się opisać działalność naszej klientki w sposób jasny i przystępny, unikając specjalistycznego żargonu. Użyliśmy prostych przykładów i analogii, aby zilustrować, jak działa projektowanie deskowań i dlaczego jest to ważne.
  • Zbieranie danych branżowych: Szukaliśmy danych branżowych i statystyk, aby pokazać, jak istotny jest ten biznes i jakie ma szanse powodzenia. Przygotowaliśmy analizy rynkowe oraz przykłady podobnych przedsiębiorstw, które odniosły sukces.
  • Uzasadnienie potrzeby biznesu: Wniosek musiał wykazać, że działalność naszej klientki jest potrzebna i przyniesie korzyści zarówno jej, jak i lokalnej społeczności. Opisaliśmy, jak nowoczesne oprogramowanie i sprzęt komputerowy pozwolą na realizację zaawansowanych projektów budowlanych, co wpłynie na podniesienie standardów w branży oraz zaspokojenie lokalnych potrzeb budowlanych.

REZULTATY

Największym wyzwaniem było przekazanie urzędnikom z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu informacji o specjalistycznym biznesie w taki sposób, aby zrozumieli jego znaczenie i potrzebę dofinansowania. Tak jak wspomnieliśmy, branża projektowania deskowań do betonu jest niezwykle specyficzna i techniczna, co mogło stanowić barierę w komunikacji z urzędnikami nieposiadającymi specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie.

Przygotowaliśmy szczegółowe i jasne opisy działalności, wyjaśniając każdy aspekt procesu projektowania deskowań do betonu. Skupiliśmy się na przedstawieniu krok po kroku, jak powstają projekty, jakie technologie są wykorzystywane i jakie korzyści przynoszą one klientom. Staraliśmy się unikać zbyt technicznego żargonu. Używaliśmy prostego, zrozumiałego języka, aby opisać skomplikowane procesy. Wykorzystaliśmy analogie i przykłady z codziennego życia, aby zilustrować, jak nasze rozwiązania wpływają na jakość i efektywność budowy. Podkreśliliśmy, jak istotne jest projektowanie deskowań do betonu w kontekście nowoczesnego budownictwa. Przedstawiliśmy dane branżowe, pokazujące rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi oraz ich kluczową rolę w realizacji skomplikowanych projektów budowlanych, takich jak mosty czy tunele.

Dzięki tym działaniom udało się przedstawić specjalistyczny biznes w sposób zrozumiały i przekonujący dla urzędników PUP Poznań. Wniosek został zaakceptowany, a nasza klientka mogła uruchomić swoją innowacyjną działalność, mając wsparcie finansowe na niezbędne inwestycje.

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania? Nie boimy się żadnych wyzwań! Zapraszamy do kontaktu!