Photo of Man Flying a Helicopter

Pilot – PUP Gdańsk – dotacja: 35 000 zł

OPIS PRZYPADKU

Nasz klient, doświadczony pilot z wieloletnią praktyką, zgłosił się do nas z wizją stworzenia firmy oferującej kompleksowe usługi w zakresie transportu lotniczego oraz szkoleń lotniczych. Przedsięwzięcie miało obejmować szeroki zakres działań, od czarterowych lotów pasażerskich dla dużych firm, poprzez operacyjne loty dla instytucji państwowych, aż po szkolenia teoretyczne i praktyczne dla przyszłych pilotów. Klient chciał również oferować specjalistyczne usługi, takie jak wyrzuty szczepionek, oraz jednorazowe loty wycieczkowe dla prywatnych klientów. Zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu dofinansowania z PUP Gdańsk na niezbędne urządzenia do świadczenia usług, między innymi takie jak tablet, słuchawki lotnicze oraz kamera GoPro.

ROZWIĄZANIA

Przedstawienie skomplikowanych informacji w przejrzysty sposób

  • Każdy techniczny termin został wyjaśniony w sposób zrozumiały. Na przykład, zamiast używać terminu „awionika” bez wyjaśnienia, opisaliśmy go jako „elektroniczne systemy pokładowe samolotu, które wspomagają nawigację i komunikację”. Zamiast skomplikowanych terminów takich jak „ILS” (Instrument Landing System), użyliśmy prostszych opisów, takich jak „system, który pomaga pilotom lądować w trudnych warunkach pogodowych dzięki precyzyjnym wskazaniom elektronicznym”. Bardzo istotne dla nas było dokładne wyjaśnienie urzędnikom PUP Gdańsk wszelkich aspektów działalności.
  • Wykorzystaliśmy konkretne przykłady z życia naszego klienta, takie jak jego wcześniejsze doświadczenia z wyrzutami szczepionek dla Głównego Inspektoratu Weterynarii. Przedstawiliśmy to jako studium przypadku, ilustrując, jak klient skutecznie realizował specjalistyczne zlecenia.

Podsumowując, nasze podejście opierało się na jasnym i przystępnym wyjaśnianiu technicznych pojęć oraz ilustrowaniu teorii praktycznymi przykładami, co ułatwiło zrozumienie skomplikowanych informacji urzędnikom. Pragniemy podkreślić, że wymagało to od nas:

  • Dogłębnej analizy technicznych terminów: Przekształcenie specjalistycznego żargonu w zrozumiałe opisy wymagało dokładnego zrozumienia i umiejętności przełożenia skomplikowanych koncepcji na prosty język.
  • Zgłębienia wiedzy w temacie lotnictwa: Aby dokładnie i przystępnie wyjaśnić techniczne aspekty działalności naszego klienta, musieliśmy sami poszerzyć naszą wiedzę w zakresie lotnictwa, zarówno cywilnego, jak i komercyjnego.
  • Ścisłej współpracy z klientem: Aby zebrać konkretne przykłady i szczegóły dotyczące wcześniejszych doświadczeń naszego klienta, musieliśmy ściśle współpracować z nim, aby dokładnie zrozumieć jego działania i sukcesy.

Udowodnienie wysokiego zapotrzebowania na specjalistyczne usługi

  • Przeprowadziliśmy dogłębną analizę rynku lotniczego, obejmującą zarówno lokalne, krajowe, jak i międzynarodowe trendy. Badaliśmy wzrost popytu na usługi transportu lotniczego oraz szkolenia lotnicze, uwzględniając prognozy przyszłego zapotrzebowania na pilotów i personel pokładowy na podstawie dostępnych raportów oraz surowych danych, by przedstawić wiarygodne perspektywy działalności i tym samym zwiększyć szanse na dotację z PUP Gdańsk.
  • Skorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia ekspertów z branży lotniczej, w tym pilotów, instruktorów lotniczych, przedstawicieli linii lotniczych oraz instytucji rządowych odpowiedzialnych za regulację lotnictwa. Ich opinie i prognozy były cennym źródłem informacji na temat aktualnych potrzeb i trendów w branży.
  • Przeprowadziliśmy analizę konkurencji, identyfikując istniejących dostawców usług transportu lotniczego i szkoleń lotniczych w naszym regionie oraz ich oferty. Ocenialiśmy ich siłę rynkową, jakość świadczonych usług oraz potencjalne luki w rynku, które moglibyśmy wykorzystać w treści wniosku.

Na podstawie zebranych danych i analizy rynkowej opracowaliśmy szczegółowy biznesplan, w którym przedstawiliśmy naszą propozycję biznesową, plan działania oraz prognozy finansowe. Biznesplan zawierał argumentację potwierdzającą istnienie realnego zapotrzebowania na usługi naszego klienta oraz prognozy wzrostu jego działalności w przyszłości.

Poniżej przedstawiamy grafiki, które zostały zawarte we wniosku, aby przekonać oceniających dokumentację urzędników do słuszności ekonomicznej przedsięwzięcia.

Dodanie wykresów do wniosku ma kluczowe znaczenie, ponieważ wizualizacja danych w postaci graficznej przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, wykresy pozwalają na szybkie zrozumienie skomplikowanych danych poprzez ich uporządkowanie i prezentację w czytelnej formie. Po drugie, wizualne przedstawienie informacji umożliwia łatwiejsze porównanie danych oraz identyfikację trendów i wzorców. Dodatkowo, wykorzystanie wykresów sprawia, że dokumentacja staje się bardziej przystępna i atrakcyjna dla odbiorców, co zwiększa szanse na zainteresowanie nimi i skuteczne przekazanie przesłania. W rezultacie, wykresy nie tylko ułatwiają zrozumienie prezentowanych danych, ale także wzmacniają profesjonalizm i wiarygodność wniosku do PUP Gdańsk.

Po przeanalizowaniu danych zawartych na wykresach, czy uważasz, że jesteś w stanie uwierzyć, że zapotrzebowanie na usługi naszego klienta będzie wysokie? Zainteresowały Cię te grafiki?

Wydaje nam się, że w większości odpowiedź na te pytania będzie twierdząca, ponieważ grafiki wyraźnie prezentują trend wzrostowy oraz potencjał branży lotniczej, co sugeruje, że istnieje realne zapotrzebowanie na usługi naszego klienta. Ponadto, zainteresowały Cię te grafiki, ponieważ przekazują one istotne informacje w sposób klarowny i przystępny. Ich dodanie do wniosku jest zatem uzasadnione i może przyczynić się do lepszego zrozumienia oraz akceptacji przedstawionych argumentów przez komisję oceniającą dokumentację.

EFEKT

Efektem naszej wspólnej pracy jest uzyskanie przez naszego klienta dofinansowania na rozpoczęcie działalności z PUP Gdańsk w kwocie 35 000 zł. Ta historia wyraźnie wskazuje, że jako specjaliści do spraw dotacji dysponujemy wieloma rozwiązaniami na różnorakie problemy.

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania? Nie boimy się żadnych wyzwań! Zapraszamy do kontaktu!