IT, cyberbezpieczeństwo – PUP Koszalin – dotacja: 40 000 zł

OPIS PRZYPADKU

Ta historia rozpoczyna się w momencie, gdy otrzymaliśmy wiadomość od klienta, Pana Oliwiera, który podzielił się swoim zamiarem otwarcia firmy oferującej usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na testowanie penetracyjne. To, co nas zainteresowało, to nie tylko profesjonalizm klienta, ale także jego pasja do tematu. Wspomniał w swojej wiadomości o chęci nie tylko chronienia systemów informatycznych przed atakami, ale także edukowania klientów na temat zagrożeń cybernetycznych. Ta skłaniająca do refleksji misja sprawiła, że od razu zaczęliśmy zgłębiać temat. Zaangażowanie klienta w kwestie cyberbezpieczeństwa było niezwykle inspirujące.

Od pierwszych rozmów dostrzegaliśmy jego determinację w stworzeniu firmy, która nie tylko oferowałaby usługi, ale także służyłaby jako źródło wiedzy i wsparcia dla klientów. To, co nas zaciekawiło, to jego skupienie na kompleksowych usługach, które obejmowały nie tylko testowanie penetracyjne, ale także doradztwo i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Rozpoczęliśmy intensywną analizę branży cybernetycznej, aby lepiej zrozumieć wymagania rynku i potrzeby klientów. Im więcej dowiadywaliśmy się na temat tego dynamicznego obszaru, tym bardziej przekonani byliśmy o potrzebie istnienia takiej firmy, jaką chciał stworzyć nasz klient. W miarę pogłębiania się naszej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, zaczęliśmy także identyfikować główne wyzwania, które będą nas czekać.

WYZWANIA

Głównym wyzwaniem było opracowanie biznesplanu, który nie tylko spełniłby wymogi urzędowe PUP Koszalin, ale także był zrozumiały dla osób spoza branży cyberbezpieczeństwa. Branża cybernetyczna jest techniczna i złożona, co utrudniało przekazanie istoty i wartości oferowanych usług w sposób przystępny dla osób bez specjalistycznej wiedzy. Konieczne było przekonanie urzędników o znaczeniu i potrzebie istnienia firmy świadczącej usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz uzasadnienie potrzeby wsparcia ze strony instytucji publicznych.

Drugim istotnym wyzwaniem było uzyskanie finansowania na zakup specjalistycznego sprzętu, takiego jak komputer i laptop. W branży IT niezbędne są zaawansowane narzędzia i technologie, które są bardzo drogie ze względu na wysoką specyfikację parametrów. Urzędy często są niechętne do finansowania takich zakupów, zwłaszcza jeśli wydawały się one zbędne przez ich podobieństwo co do przeznaczenia. Niezbędne było przekonanie urzędników PUP Koszalin o konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu do skutecznego świadczenia usług w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wykazanie, że zakup ten jest strategiczny i niezbędny dla rozwoju firmy.

Dodatkowym wyzwaniem był brak udokumentowanego doświadczenia zawodowego Pana Oliwiera w branży. Pomimo posiadanych kursów i wiedzy teoretycznej, brak praktycznej pracy mógł być punktem spornym przy ocenie jego zdolności do prowadzenia własnej działalności. Naszym zadaniem było więc udowodnienie komisji, że mimo braku konkretnego doświadczenia zawodowego, Pan Oliwier posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i determinację, aby skutecznie działać w tej branży.

NASZE DZIAŁANIA

Podeszliśmy do tego zadania z pełnym profesjonalizmem, kierując się głównym celem – dostarczeniem jasnych informacji, które byłyby zrozumiałe dla każdego, w tym również dla urzędnika oceniającego biznesplan. W kwestii tego wyzwania podjęliśmy następujące kroki:

  • Poświęciliśmy znaczną ilość czasu na zgłębianie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa oraz zrozumienie najważniejszych kwestii technicznych i biznesowych związanych z branżą. Staraliśmy się spojrzeć na tę tematykę z perspektywy osób postronnych, aby lepiej zrozumieć, co może być dla nich trudne do zrozumienia.
  • Zaangażowaliśmy dodatkowego pracownika, który specjalizuje się we wszelkich tematach technicznych. Jego zadaniem było tłumaczenie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla osób niewtajemniczonych, co pomogło nam uniknąć specjalistycznego żargonu.
  • Staraliśmy się opisywać wszystkie kwestie techniczne i biznesowe w sposób bardzo dokładny, ale jednocześnie przejrzysty. Unikaliśmy specjalistycznej nomenklatury i skomplikowanych terminów, zastępując je bardziej przystępnymi definicjami i wyjaśnieniami.
  • Aby lepiej zilustrować pomysły i działania, korzystaliśmy z przykładów, które pomagały wyjaśnić trudniejsze koncepcje w sposób bardziej przystępny i zrozumiały.

Dlaczego to wszystko było tak istotne? Wyobraź sobie, że jesteś tancerką, a ktoś nagle zaczyna używać specjalistycznych nazw dotyczących statków kosmicznych. Brzmi zupełnie abstrakcyjnie, prawda? Podobnie może czuć się urzędnik, który nie jest specjalistą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, gdy prezentowane mu są skomplikowane techniczne terminy. Dlatego właśnie poświęciliśmy znaczący czas na uproszczenie naszych komunikatów, korzystając z języka, który każdy mógł zrozumieć, bez konieczności sięgania po specjalistyczną wiedzę. To podejście miało na celu ułatwienie zrozumienia istoty biznesplanu i zapewnienie, że urzędnik był w stanie właściwie ocenić naszą propozycję.

Drugim istotnym wyzwaniem, z jakim się zmierzyliśmy, było przekonanie urzędników PUP Koszalin do finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu, takiego jak komputer stacjonarny i laptop. Urzędnicy często mają tendencję do niechęci finansowania urządzeń z podobnych kategorii, ponieważ mogą one być postrzegane jako redundantne lub niepotrzebne. Dlatego musieliśmy wyjaśnić, dlaczego zarówno komputer stacjonarny, jak i laptop są niezbędne dla działalności naszego klienta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jednocześnie uzasadniając ich wysoką cenę.

Przyjrzyjmy się sytuacji z innej perspektywy: Wyobraź sobie, że jesteś kucharzem i potrzebujesz dwóch różnych garnków do gotowania różnych potraw. Jeden garnkiem jest dużym, solidnym naczyniem, idealnym do gotowania zup na dużą ilość osób, podczas gdy drugi to przenośny garnek, który umożliwia gotowanie na zewnątrz lub w podróży. Oba garnki pełnią różne funkcje, ale są niezbędne do efektywnego przygotowania różnych dań.

Podchodząc do tego wyzwania, staraliśmy się wytłumaczyć urzędnikom różnice funkcjonalne między komputerem stacjonarnym a laptopem oraz ich kluczowe znaczenie dla działalności Pana Oliwiera. Komputer stacjonarny był niezbędny do prowadzenia zaawansowanych testów penetracyjnych oraz analizy danych, zapewniając stabilność i wydajność potrzebną do przeprowadzania skomplikowanych operacji. Z kolei laptop miał umożliwić klientowi mobilność i elastyczność w pracy, co było niezwykle istotne podczas wykonywania zadań na miejscu u klienta oraz w sytuacjach, gdy konieczne było szybkie reagowanie na zagrożenia cybernetyczne.

Dodatkowo, staraliśmy się wyjaśnić, że choć cena obu urządzeń jest wysoka, to ich różnice w funkcjonalności oraz ich rola w efektywnym świadczeniu usług w dziedzinie cyberbezpieczeństwa czynią je niezbędnymi dla tej działalności. Poparliśmy nasze argumenty konkretnymi przykładami z praktyki oraz podkreśliliśmy, że inwestycja w ten specjalistyczny sprzęt przyniesie długoterminowe korzyści dla firmy oraz dla bezpieczeństwa przyszłych klientów Pana Oliwiera.

Skrupulatnie opisaliśmy wszystkie kursy i wykształcenie Pana Oliwiera, dokładnie wymieniając zagadnienia poruszane podczas nauki. Nie ograniczyliśmy się jedynie do wymienienia nazw kursów, ale także szczegółowo opisaliśmy tematykę każdego z nich, pokazując obszary, w których zdobywał wiedzę. Dodatkowo, podkreśliliśmy, że w trakcie nauki miał również szansę zdobyć praktyczne doświadczenie, co w istotny sposób wzbogaciło jego umiejętności i przygotowanie do pracy w branży cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu nasz klient prezentował się jako kompletny kandydat, gotowy do podjęcia wyzwań związanych z prowadzeniem własnego biznesu w tej dziedzinie.

EFEKT

Pan Oliwier otrzymał pełne dofinansowanie z PUP Koszalin w wysokości 40 000 zł, dokładnie takie, jakie wnioskował, a co więcej, urząd nie kwestionował żadnej informacji zawartej we wniosku! To oznacza, że wszystkie wyzwania zostały całkowicie pokonane, a nasza praca przyniosła wymarzony efekt. To dowód na to, że chęci i zapał, którymi się kierujemy, są w stanie pokonać każde wyzwanie. Choć praca nad tym projektem była bardzo rozbudowana i czasochłonna, to efekt naszego zaangażowania jest niezwykle satysfakcjonujący, a Panu Oliwierowi życzymy samych sukcesów!

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania? Nie boimy się żadnych wyzwań! Zapraszamy do kontaktu!