Hipnoterapia

Hipnoterapia – PUP Pruszków- dotacja: 42 000 zł

OPIS PRZYPADKU

Pani Justyna, ambitna przedsiębiorczyni z bogatym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym w dziedzinie terapii czaszkowo-krzyżowej oraz hipnoterapii, zgłosiła się do naszej firmy z determinacją w sercu i planem w umyśle. Jej marzeniem było otworzenie Gabinetu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej oraz Hipnoterapii. Zdając sobie sprawę z konieczności posiadania odpowiedniego wyposażenia i urządzeń, zwróciła się do nas o pomoc w pozyskaniu funduszy niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Niestety, wcześniejszy wniosek Pani Justyny został odrzucony przez urzędników PUP Pruszków z powodu licznych niedociągnięć. W tym momencie wkraczamy my.

WYZWANIA

Pierwszym wyzwaniem było dostosowanie planowanych wydatków z dotacji tak, aby były one zgodne z wymogami urzędu pracy w Pruszkowie i godne ich pozytywnej oceny. Specyfika działalności, którą planowała Pani Justyna, sprawiała, że było to zadanie wymagające szczególnej uwagi. Nasz zespół pracował nad detalami, starając się jak najlepiej uzasadnić każdy wydatek.

Kolejnym wyzwaniem było stworzenie obszernej analizy SWOT, która miała być kluczowym elementem wniosku. W przypadku urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania Pani Justyny, wysoko punktowana analiza SWOT była niezbędna. Nasza praca nad tym dokumentem była skrupulatna i dogłębna, aby w pełni wyeksponować mocne strony planowanego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, musieliśmy stawić czoła możliwej niechęci urzędników PUP Pruszków do sfinansowania tego rodzaju działalności. Paramedyczny charakter planowanego gabinetu mógłby być powodem do odrzucenia wniosku, byliśmy przygotowani na konfrontację z ewentualnymi osobistymi uprzedzeniami oceniających. Nasza strategia obejmowała solidne argumenty i profesjonalne podejście, które miało przekonać urzędników do wartości i potrzeby wsparcia dla tego rodzaju działalności.

NASZE DZIAŁANIA

  • Dostosowanie wydatków i stworzenie przekonujących uzasadnień

Na początku przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb Pani Justyny oraz wymagań dotyczących wyposażenia i urządzeń niezbędnych do prowadzenia gabinetu terapii.
Dokładnie przeanalizowaliśmy planowane wydatki, starając się zoptymalizować je tak, aby były zgodne z wymaganiami urzędu pracy oraz odpowiednio uzasadnione. Zgłębiliśmy swoją wiedzę z dziedziny terapii czaszkowo-krzyżowej i hipnoterapii. Dzięki temu byliśmy w stanie nie tylko trafnie określić rzeczywiste potrzeby i priorytety inwestycyjne, ale również opracować uzasadnienia, które byłyby klarowne i przekonujące dla osób spoza branży terapeutycznej.

Nasze uzasadnienia zostały sformułowane w taki sposób, aby wyjaśnić dlaczego poszczególne przedmioty i urządzenia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu terapeutycznego oraz jak wpływają one na jakość świadczonych usług. Były one łatwe do zrozumienia nawet przez osoby niewtajemniczone w terapeutyczną terminologię, staraliśmy się używać prostego języka i konkretnych przykładów, które ilustrowałyby potrzebę posiadania danego wyposażenia. Poniżej przedstawiamy przykładowy owoc naszego działania.

,,Materac piankowy na stół terapeutyczny jest niezbędny, szczególnie podczas terapii czaszkowo-krzyżowej. Ten rodzaj materaca zapewnia nie tylko zwiększony komfort klienta, ale również komfort terapeuty. Terapeuta musi trzymać rękę pod ciałem klienta, co może być trudne i męczące na twardej powierzchni. Materac piankowy dostarcza amortyzacji, co ułatwia pracę terapeutyczną, zapewniając lepsze wsparcie i wygodę zarówno terapeucie, jak i klientowi. Dzięki temu sesje terapeutyczne mogą być bardziej efektywne i komfortowe dla obu stron.”

Przeczytawszy powyższy opis, czy zrozumiałbyś jaki jest cel posiadania materaca piankowego na stole terapeutycznym, nawet nie znając szczegółów dotyczących terapii czaszkowo-krzyżowej? Myślę, że odpowiedź brzmi TAK.

  • Stworzenie obszernej analizy SWOT

Przeprowadziliśmy dogłębne badanie rynku, analizując konkurencję oraz trendy w branży terapeutycznej. Stworzenie obszernej analizy SWOT wymagało skoncentrowania się na różnych aspektach planowanego przedsięwzięcia oraz świadomej identyfikacji mocnych
i słabych stron, szans i zagrożeń. Nasze działania skupiły się na dokładnym przeanalizowaniu potencjalnych czynników, które mogły wpłynąć na powodzenie lub utrudnić rozwój przedsięwzięcia Pani Justyny. Pierwszym krokiem było dokładne prześledzenie
i zidentyfikowanie mocnych stron, takich jak bogate doświadczenie terapeutyczne, specjalistyczna wiedza oraz umiejętności, które klientka posiadała. Ponadto, przygotowując analizę, staraliśmy się szczegółowo wymienić również słabe strony, takie jak ograniczenia finansowe, brak doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności, czy negatywne skojarzenia związane z hipnozą. W przypadku analizy szans skupiliśmy się na identyfikacji potencjalnych korzyści oraz możliwości rozwoju firmy Pani Justyny. Dostrzegliśmy m.in. duży popyt na usługi terapeutyczne, dynamiczny rozwój hipnoterapii w Polsce oraz rosnące zainteresowanie rozwojem osobistym i zdrowym stylem życia. W celu zminimalizowania ryzyka, staraliśmy się także uwzględnić potencjalne zagrożenia, takie jak konkurencja na rynku terapeutycznym, wzrost kosztów prowadzenia działalności czy brak refundacji sesji terapeutycznych.

Analiza SWOT została przeprowadzona w sposób staranny i zrozumiały dla urzędników z PUP Pruszków, aby pomóc im lepiej zrozumieć kontekst przedsięwzięcia Pani Justyny.

  • Przezwyciężanie możliwych uprzedzeń urzędników

Nasze wysiłki w trakcie procesu aplikacyjnego miały na celu nie tylko przedstawienie wniosku w sposób profesjonalny i kompleksowy, ale także skupiały się na eliminacji ewentualnych uprzedzeń lub wątpliwości, które mogłyby pojawić się po stronie urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.
W naszej argumentacji mocno skupialiśmy się na opisie metod terapeutycznych oraz ich potencjalnych korzyści dla przyszłych klientów Pani Justyny. Wszystkie przedstawione informacje oparte były na rzetelnych danych i faktach dotyczących potrzeb i wartości planowanego gabinetu terapii. Dodatkowo, podkreślaliśmy także doświadczenie, kwalifikacje oraz zaangażowanie w realizację projektu naszej klientki, co miało na celu budowanie zaufania i wiarygodności w oczach urzędników.

Tak jak wspomnieliśmy, w naszym wniosku wykorzystaliśmy niepodważalne fakty, które jednoznacznie wskazały na potencjał sukcesu przedsięwzięcia Pani Justyny. Oto jeden z nich:

,,Obserwując współczesne trendy życiowe, nie sposób przeoczyć rosnącego zapotrzebowania na usługi terapeutyczne. To nie tylko kwestia szybkiego tempa życia, które generuje stres i napięcia, ale także wzrastająca świadomość społeczna dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej. Współczesne społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na swoje potrzeby zdrowotne i psychiczne, co jest doskonałym prognostykiem dla projektu. Te czynniki stanowią solidne fundamenty pod sukces gabinetu terapii, co pokazuje, że planowane przedsięwzięcie stoi na realnych i trwałych podstawach.”

Przekonujące, prawda? Treści zostały stworzone tak, aby nawet osoba uprzedzona do tego rodzaju działalności zrozumiała jej sens oraz dostrzegła potencjał i wartość projektu.

EFEKT

Dzięki naszym staraniom i wytrwałości Pani Justyna otrzymała ponad 42 tysiące złotych dofinansowania z PUP Pruszków. Ten wynik stanowi potwierdzenie, że wszystkie wyzwania, z którymi się zmierzyliśmy, zostały skutecznie pokonane dzięki naszym zorganizowanym działaniom
i determinacji. Od początku stawialiśmy czoła różnorodnym trudnościom, takim jak dostosowanie wydatków z dotacji, stworzenie obszernej analizy SWOT czy rozwiązanie uprzedzeń urzędników. Nasza strategia, oparta na profesjonalizmie, rzetelności i elastyczności, okazała się kluczowa w osiągnięciu tego sukcesu. To nie tylko wielki krok w realizacji marzeń Pani Justyny o otwarciu własnego gabinetu terapeutycznego, ale także potwierdzenie naszej zdolności do skutecznego radzenia sobie z nawet najtrudniejszymi wyzwaniami. Gratulacje dla Pani Justyny!

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dofinansowania? Nie boimy się żadnych wyzwań! Zapraszamy do kontaktu!